starten als verzekerings-makelaar

 

Wenst u te starten als zelfstandig verzekeringsmakelaar en zoekt in dat verband naar relevante informatie?

Hieronder vindt u een overzicht van de beroepsspecifieke startersinfo.

Op deze pagina leest u: 

 • Het beroep van verzekeringsmakelaar
 • Beroepsspecifieke vestigingsvoorwaarden
 • Verzekeringen

Het beroep van verzekeringsmakelaar

Een verzekeringsmakelaar is een onafhankelijk adviseur die een verzekeringsnemer en een verzekeringsonderneming met elkaar in contact brengt en fungeert als tussenpersoon. Een verzekeringsmakelaar werkt dus met verschillende verzekeringsmaatschappijen.

Beroepsspecifieke vestigingsvoorwaarden

1° Diplomavereiste

Om aan het werk te kunnen gaan als verzekeringsmakelaar moet men aantonen dat men de vereiste beroepskennis bezit. Dit wil zeggen zowel de nodige theoretische kennis als praktische ervaring. Deze beroepskennis kan aangetoond worden aan de hand van volgende diploma’s:

 • Masterdiploma en
  • 2 jaar praktijkervaring
  • Of 1 jaar praktijkervaring indien tijdens opleiding er minstens 5 studiepunten gespendeerd werden aan technische kennis en 1 studiepunt aan bedrijfsbeheer.
 • Geschikt Bachelordiploma op voorwaarde dat er tijdens de opleiding minimum 11 studiepunten gespendeerd werden aan technische kennis in verzekeringen en 3 studiepunten aan bedrijfsbeheer, en
  • 1 jaar praktijkervaring
 • Geen (geschikt) Bachelordiploma:
  • Vereiste theoretische kennis via een getuigschrift van Hoger Middelbaar Onderwijs + een attest van het slagen voor een examen bij een erkend examencentrum (zoals bv. Brokers Training)
  • 1 jaar praktijkervaring

2° Registratie bij de FSMA

Een verzekeringsmakelaar kan pas activiteiten uitoefenen in België indien deze geregistreerd is bij de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) als verzekeringsmakelaar.

Inschrijven kan via een online registratie.

Na de inschrijving bent u een erkend verzekeringsmakelaar op basis van uw ondernemingsnummer. Dit ondernemingsnummer zal bij alle activiteiten vermeld moeten worden.

Een kandidaat-verzekeringsmakelaar zal aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen ter registratie, nl.:

 • Bewijs van vereiste beroepskennis kunnen aantonen (zie 1° diplomavereiste)
 • Bewijs van toetreding tot een buitengerechtelijke klachtenregeling, bij de Ombudsdienst van de Verzekeringen.
 • Bewijs van bezit van beroepsaansprakelijkheidsverzekering, geldig voor het grondgebied van de Europese Economische Ruimte.
 • Betalen van jaarlijks inschrijvingsgeld
 • Getuigschrift van goede zede
 • Attest van borgstelling of bankgarantie.

Geen verplicht bewijs meer van kennis van het bedrijfsbeheer

Sinds 1 september 2018 is het niet langer meer verplicht bewijs te kunnen geven van kennis van het bedrijfsbeheer voor ondernemingen in het Vlaams Gewest. Meer informatie hierover en over de algemene voorwaarden voor het opstarten van een onderneming, vindt u terug onder onze algemene startersinfo.

verzekeringen

Als ondernemer is het soms verplicht of soms aangeraden bepaalde verzekeringen af te sluiten.

Als verzekeringsmakelaar bent u normaal gezien verplicht ten minste volgende verzekeringen af te sluiten:

 • Verzekering inzake beroepsaansprakelijkheid: dekking van schade van fouten met betrekking tot het beroep als verzekeringsmakelaar;
 • Burgerlijke aansprakelijkheid: dekking van schade aan derden

Vanzelfsprekend heeft u er ook alle baat bij om de niet-verplichte verzekeringen naar aanleiding van uw opstart te onderschrijven of te laten aanpassen:

 • Brandverzekering (huurdersaansprakelijkheid, gebouw, inhoud, diefstal,..)
 • De aanpassing van uw autoverzekering aan het werkelijke gebruik (beroepsgebruik, al dan niet beperkt)
 • Machinebreuk- en/of elektronicaverzekering
 • Gewaarborgd inkomen en/of ongevallenverzekering
 • Vrij Aanvullend Pensioen voor zelfstandigen, pensioensparen, langetermijnsparen
 • Riziv-contract
 • …  (uw verzekeringsmakelaar weet raad)
Nog vragen?
Of graag een babbel over de financiële kant van de zaak?
Bel ons voor direct advies