Webshop starten

 

Wenst u een webshop te starten en zoekt u in dat verband naar relevante informatie?

Hieronder vindt u een overzicht van de beroepsspecifieke startersinfo.

Op deze pagina leest u: 

 • Voordelen van een webshop
 • Tips voor het opstarten van een webshop
 • Juridische verplichtingen voor een webshop

Voordelen van een webshop

Het opstarten van een webshop heeft heel wat voordelen ten aanzien van het openen van een normale winkel. Hieronder volgt een kort overzicht van de belangrijkste voordelen:

 • Lage opstartkosten: u heeft geen fysiek bedrijfspand nodig om de producten en/of services aan de man te brengen, dit beperkt de kosten en zorgt ervoor dat u snel van start kan gaan;
 • u bereikt een grotere markt, bent niet gebonden aan een bepaalde regio en kan dus een groter klantenbestand oprichten. Zorg ervoor dat u op alle mogelijke toestellen bereikbaar bent;
 • uzelf bent voor de klant ook makkelijker bereikbaar;
 • u kan artikelen aanbieden, zelfs al zijn deze fysiek niet in uw winkel aanwezig. U bent dus niet verplicht een (grote) voorraad aan te leggen;
 • u heeft minder werk door verschillende digitale mogelijkheden met automatische processen;
 • u kan uw webshop optimaliseren aan de hand van de wensen van uw klant via de data die zij achterlaten;
 • u kan u uw producten 24/24 en 7/7 verkopen zonder dat u hiervoor extra personeel hoeft in te zetten. De bestellingen lopen doorlopend binnen zonder dat iemand permanent aan het werk moet zijn.

Wanneer u ervoor kiest uw webshop bereikbaar te maken voor het buitenland zal u er rekening mee moeten houden dat:

 • er andere btw-regels gelden in de verschillende landen met bv. Invoerverplichtingen
 • u de webshop in meerdere talen moet aanbieden.

Tips voor het opstarten van een webshop

Een goede voorbereiding is zoals altijd de sleutel tot succes. Hieronder vindt u dan ook mogelijke stappen waar u rekening mee kan houden.

1° Marktonderzoek

Doe een marktonderzoek. Dit kan u helpen te zoeken naar een uniek product, waarmee u zich kan onderscheiden van de concurrentie.

 • Tot wel onderdeel van de markt richt ik mij? Welke prijsklasse wil ik aanspreken?
 • Het bepalen van uw doelpubliek is cruciaal, het zal determinerend zijn voor de wijze van verkoop van u producten en het uitzicht van uw webshop.
 • Wie zijn mijn concurrenten? Hoe pakken zij het aan? Dit kan u gemakkelijk ondervinden door (google-)opzoekingen te verrichten (bekijk bv. eens de Google top 10). Wanneer u deze concurrenten gevonden hebt, kan u nagaan welke prijsstrategie zij hanteren, wat er positief of negatief is aan hun site, wat hun anders maakt,… U kan eventueel een bestelling plaatsen op hun site om na te gaan hoe dat precies verloopt bij de concurrenten en wat er eventueel beter zou kunnen.
 • Waar kan ik nog klanten aantrekken?
 • Nu u weet welke klanten u wil aantrekken is het moment aangebroken om uit te zoeken hoe u deze klanten kan werven. Zo kan u ook een beroep doen op de sociale media (denk maar aan blogs, forums, facebook, instagram, e.d.), u kan op zoek gaan naar partners, advertenties plaatsen,… Investeren in reclame is zeker een goed idee. Daarvoor kan u ook AdWords van Google kopen, dit zijn advertenties gebaseerd op zoekwoorden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het PPC-systeem (pay-per-click), dit is gunstig aangezien u enkel moet betalen indien er effectief op uw advertentie geklikt wordt.

2° Opstellen van een goed businessplan

Op basis van de verworven informatie vanuit uw marktonderzoek, kan u nu uw businessplan opstellen. U hiervoor laten bijstaan door een boekhouder met expertise is zeker aangeraden.

3° Webshopprogramma, webdesign en domeinnaam

Een vlotwerkende website is noodzakelijk voor een goede webshop. Daarom is een goed werkend webshopprogramma onmisbaar.

Enerzijds kan u zelf aan de slag gaan. Er zijn verschillende website-en softwarepakketten waarmee u eenvoudig zelf een website kan opbouwen. Denk dan bijvoorbeeld aan een eenvoudig programma zoals WordPress. Maar u kan zich ook wenden tot professionele webbureaus die zich bezig houden met het bouwen en ontwerpen van websites. 

Daarnaast is webdesign oftewel het uitzicht van uw website minstens even belangrijk. Een potentiële klant kan in één oogopslag beslissen om al dan niet gebruik te maken van uw webshop. Een professionele uitstraling is dan ook heel belangrijk. Wederom kan u zich hiervoor laten bijstaan door een webdesigner of zelf aan de slag gaan. Hou hiervoor rekening met volgende aanbevelingen:

 • Pas uw website aan aan het product dat u wenst te verkopen. Dit maakt uw webshop aantrekkelijk voor klanten.
 • Zorg voor een gebruiksvriendelijke en overzichtelijke webshop. Zorg bijvoorbeeld voor een eenvoudige registratieprocedure, een makkelijke navigatie doorheen de website en een simpele en duidelijke aankoopprocedure.
 • Zorg ervoor dat uw webshop een professionele en betrouwbare uitstraling heeft. Dit kan u verwezenlijken door duidelijk contactgegevens op te geven, de beoordelingen van andere klanten te vermelden, goede servicevoorwaarden aan te bieden, diverse betalingsmogelijkheden te voorzien, geen verborgen kosten aan te rekenen, …
 • Denk ook eens na over de kleuren die wenst te gebruiken voor uw webshop. Het kiezen van de juiste kleuren kan een positieve invloed hebben op uw verkoop. Elke kleur heeft een ander effect op de klant.

Ook de domeinnaam is van groot belang voor het succes van uw webshop. Hou daarbij rekening met volgende opmerkingen:

 • Bedenk een catchy/aanstekelijke domeinnaam. Deze draagt bij tot mond-aan-mond-reclame.
 • Zorg ervoor dat de domeinnaam zich goed onderscheid van mogelijke concurrenten. Daarenboven is het ook niet mogelijk eenzelfde domeinnaam te gebruiken, dus ga na of de domeinnaam nog vrij is.
 • Creëer een duidelijke domeinnaam. De domeinnaam moet niet alleen origineel zijn, maar duidelijkheid is minstens even belangrijker. Ten eerste zal dit bijdragen tot een hogere ranking bij zoekresultaten, maar zullen klanten snel een oordeel kunnen vormen over de inhoud van de webshop.
 • Denk aan de toekomst. Zorg voor een toepasselijke domeinnaam die betrekking heeft op uw product, maar hou ook rekening met wat u eventueel in de toekomst denkt te verkopen.

Juridische verplichtingen van een webshop

De juridische verplichtingen spelen een belangrijke rol voor een webshop. Een webshop wordt strenger gereglementeerd dan de normale winkel, gezien er ook minder transparantie is dan een normale aankoop in een verkoopsruimte. Men beschouwt de koop via een webshop als een koop op afstand waarbij partijen nooit tegelijkertijd fysiek in een gezamenlijke ruimte geweest zijn.

Bijkomstig dient u een onderscheid te maken of u uitsluitend verkoopt aan andere ondernemingen (B2B) of verkoopt aan consumenten (B2C) waarvoor een bijkomende bescherming is voorzien in het voordeel van de consument. Een consument is een klant die een koopovereenkomst aangaat maar niet vanuit zijn bedrijf of beroep handelt.

Webshop B2B

Een webshop die uitsluitend verkoopt aan ondernemingen hoeft met minder wetgeving rekening te houden. Het blijft echter wel belangrijk duidelijke overeenkomsten op te stellen, met daarin de vermelding van de rechten die gelden voor zakelijke klanten.

 • Webshops mogen prijzen exclusief BTW vermelden, mits bij het afrekenproces een verplicht veld voorzien is om de bedrijfsnaam en het BTW-nummer in te vullen;
 • In principe is een herroepingsrecht niet verplicht;
 • Redelijk vrij in het opstellen van de contractvoorwaarden.

Webshop B2C (verkoop aan consumenten)

Wanneer uw webshop zich richt tot verkoop met consumenten zijn er verschillende verplichtingen waaraan u zal voldoen.  Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste verplichtingen.

1° Kenbaarheid van de onderneming

Je bent verplicht je bedrijfsgegevens weer te geven op je webshop. Deze gegevens moeten permanent en gemakkelijk toegankelijk zijn voor de klant. Vermeldt daarbij volgende gegevens:

 • De handelsnaam van de zaak;
 • Het geografisch adres van de maatschappelijke zetel;
 • Ondernemingsnummer;
 • Telefoonnummer en e-mailadres.

2° Informatieplicht

De ondernemer heeft een uitgebreide informatieplicht ten aanzien van de consument.

De precontractuele informatie voor de consument moet in duidelijke en begrijpelijke taal meegedeeld worden aan de consument op een manier die aangepast is aan de gebruikte techniek voor communicatie op afstand.

Volgende informatie moet meegedeeld worden aan de consument:

 • de identiteit van de onderneming (handelsnaam en ondernemingsnummer), het geografisch adres, telefoonnummers en fax en e-mailadres;
 • de voornaamste kenmerken van het goed of de dienst;
 • de totale prijs van het goed of de dienst, met inbegrip van alle belastingen en extra kosten (vracht-, leverings-, transportkosten, enz.) of als deze redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, de berekeningswijze van de belastingen en de vermelding dat extra kosten verschuldigd kunnen zijn.
 • De totale prijs omvat de totale kosten per factureringsperiode, in het geval van een overeenkomst van onbepaalde duur of een overeenkomst die een abonnement inhoudt. Als voor deze overeenkomsten een vast tarief van toepassing is, dan omvat de totale prijs ook de totale maandelijkse kosten of, indien deze niet redelijkerwijze vooraf kunnen worden berekend, de manier waarop de prijs moet worden berekend;
 • de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst en de termijn van levering van de goederen of uitvoering van de dienst voorzien door de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep;
 • de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten van het herroepingsrecht alsook het modelformulier voor herroeping;
 • de redelijke kosten die betaald moeten worden aan de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep, in geval van herroeping, als de consument uitdrukkelijk voorafgaand gevraagd heeft dat de uitvoering van de dienst aanvangt tijdens de herroepingstermijn;

Deze informatie moet na de plaatsing van de bestelling nogmaals medegedeeld worden aan de klant, bijvoorbeeld via een bevestigingsmail.

Op de webshop moet ook ondubbelzinnig te lezen zijn dat de overeenkomst een betaalverplichting inhoudt voor de consument. Daarenboven moet in dit geval, de onderneming volgende punten vooraf meedelen aan de consument:

 • De totale prijs van de goederen of diensten, incl. Belasting en extra kosten;
 • De minimumduur van de verplichtingen van de consument uit de overeenkomst;
 • De voornaamste kenmerken van het goed of de dienst;
 • De duur van de overeenkomst of indien het een overeenkomst van onbepaalde duur betreft, de modaliteiten om de overeenkomst op te zeggen.

3° Bevestiging van de bestelling

De klant moet na de bestelling een bevestiging krijgen van de gesloten overeenkomst.

4° Leveringstermijn van 30 dagen

In principe moet de levering van een onlineaankoop binnen de 30 dagen na de bestelling gebeuren. Van deze leveringstermijn kan afgeweken worden indien een andere termijn duidelijk werd afgesproken met de klant. Indien de termijn van 30 dagen niet gerespecteerd wordt, moet onderneming de klant tijdig verwittigen en deze een nieuwe leveringstermijn voorstellen, de klant moet echter wel de kans krijgen om eventueel af te zien van zijn aankoop.

5° Herroepingsrecht voor de consument

Een webshop doet aan verkoop op afstand. Dit betekent dat er tijdens de koop geen fysiek contact is tussen de koper en verkoper. De consument hierdoor beschikt over bijkomende rechten zoals een herroepingsrecht.

De consument krijgt een wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen, startende vanaf de dag na de levering of het afsluiten van de dienst. U moet dit recht uitdrukkelijk meedelen aan de consument via e-mail of brief.

Uiteraard bestaan er uitzonderingen op het herroepingsrecht met betrekking tot bepaalde goederen.

 • na volledige uitvoering van de dienstenovereenkomst en als de uitvoering is begonnen met zijn uitdrukkelijke voorafgaande instemming (en hij erkend heeft dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd door de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep);
 • de prijs van de goederen of diensten is gebonden aan schommelingen op de financiële markt waarop de beoefenaar van een vrij beroep geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de geleverde goederen zijn vervaardigd volgens de specificaties van de consument of zijn duidelijk voor een specifieke persoon bestemd;
 • de geleverde goederen snel kunnen bederven of zijn beperkt houdbaar;
 • de verzegelde goederen na de levering geopend zijn en niet teruggezonden kunnen worden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne;
 • de geleverde goederen na de levering onherroepelijk zijn vermengd met andere producten;
 • de consument specifiek aan de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep verzocht heeft hem te bezoeken om dringende herstellingen of onderhoud te verrichten.

6° Wettelijke garantie

De klant bezit altijd een wettelijke garantie van 2 jaar op alle materiële goederen. Deze garantie heeft betrekking op:

 • Al dan niet gelijk zijn van de eigenschappen van uw aankoop met dat van het toonmodel
 • De te mogen verwachten kwaliteit en prestaties, mede gecreëerd door de verkoper
 • Al dan niet normaal functioneren van het goed of de bijzondere eisen die door de klant werden geëist en aanvaard werden door de verkoper.
 • Slecht uitgevoerde installatie van het goed

De wettelijke garantie geldt echter niet indien de klant het gebrek kende op het moment van de aankoop of het gebrek door de klant veroorzaakt werd.

Binnen de eerste 6 maanden na de aankoop zal de verkoper automatisch verantwoordelijk worden gesteld, tenzij tegenbewijs. Nadien zal het bewijs door de klant geleverd moeten worden.

Wanneer de wettelijke garantie van toepassing is, zal de verkoper instaan voor de herstelling of vervanging van het goed.

7° Klachtenrecht van de consument

Een onderneming, gevestigd in Europa, die online koop-of dienstenovereenkomsten aanbiedt, moet een link op zijn website plaatsen naar het Europees Platform voor onlinegeschillenbeslechting. Dit platform doet voorstellen ten aanzien van de consument om in geval van een geschil een minnelijke schikking te treffen.

Daarnaast moet ook de link gedeeld worden naar de Belgische Consumentenombudsdienst, dat ook dienst doet als platform voor de klant met het oog op een minnelijke oplossing.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zorgen voor goede afspraken tussen de klant en verkoper en overzicht van de wettelijke bepalingen. Vooral in een webshop, bij een verkoop op afstand, zullen ze van het grootste belang zijn. Bovendien kan je je onderneming (binnen de grenzen van de wet) indekken en win je het vertrouwen van de klant.

In de algemene voorwaarden neem je de rechten en plichten van de klant alsook van uw onderneming op. Let er op dat de algemene voorwaarden overeenkomen met wat toegestaan is door de wet. Meer bepaald doet u er goed aan volgende punten erin op te nemen:

 • Eigen gegevens;
 • Leveringsvoorwaarden;
 • Betalingsmodaliteiten;
 • Regels met betrekking tot de wettelijke en/of bijkomende garantie;
 • Eventueel de duur van de overeenkomst;
 • Eventueel privacy –en cookiebeleid (kan ook afzonderlijk);
 • Andere verkoopvoorwaarden;

De algemene voorwaarden moeten duidelijk zichtbaar en overal toegankelijk zijn op de website van de webshop. De klant moet zich akkoord verklaren met de algemene voorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst (bijvoorbeeld met een waarschuwing “door de bestelling af te ronden, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden”). Bovendien moet de klant de algemene voorwaarden ook meegestuurd krijgen samen met de bevestiging van de onlinebestelling op een drager zoals bijvoorbeeld een pdf-bestand. Zodanig dat de klant de algemene voorwaarden kan opslaan en/of afprinten.

Let er ook op dat u uw algemene voorwaarden regelmatig update naar gelang nieuwe wetgeving.

Neem ook niet zomaar de algemene voorwaarden van een andere webshop over. Er is geen garantie dat die webshop correct gebruik maakt van de algemene voorwaarden. Ten tweede verschillen de algemene voorwaarden per onderneming. Bovendien is het niet in overeenstemming met het auteursrecht

Respect voor privacy –en cookiewetgeving

De website van de webshop moet ook volledig in overeenstemming zijn met de Belgische (en Europese) Privacywetgeving alsook de cookiewetgeving.

Stel daarom ten eerste een privacybeleid op waarbij u de regels van de GDPR-richtlijn inzake de verwerking van persoonsgegevens respecteert en zo transparantie creëert ten aanzien van de klant.  U maakt in uw privacybeleid onder meer melding van:

 • De persoonsgegevens die u verzamelt;
 • De doeleinden van het verzamelen van de persoonsgegevens;
 • De rechtend van de klant met betrekking tot de wijziging, verwijdering, … van hun persoonsgegevens;

Naast een privacybeleid zal u onder meer ook toestemming voor bepaalde verwerkingen moeten vragen aan de klant. Kies hiervoor altijd voor een opt-in systeem en vermijdt dus vooraf aangevinkte toestemmingen.

Daarnaast moet u ook rekening houden met de cookiewetgeving. U moet dus ook een cookiebeleid opstellen met daarin opgenomen:

 • De categorieën van cookies die gebruikt worden;
 • De doeleinden voor het gebruik van de cookies;
 • Eventueel het doorgeven van de cookies aan derden;
 • Hoe men het gebruik van cookies kan tegengaan;

U zal de bezoeker van de website ook expliciet om toestemming moeten vragen voor het gebruiken van cookies.

Eventueel Kwaliteitslabel

Eventueel kan u uw webshop laten controleren om te zien of deze voldoet aan de wettelijke verplichtingen met het oog op het verkrijgen van een kwaliteitslabel. Een kwaliteitslabel helpt aardig bij het wekken van vertrouwen bij bezoekers.

Onder andere safshops.be biedt kwaliteitslabels aan voor webshops.

Nog vragen?
Of graag een babbel over de financiële kant van de zaak?
Bel ons voor direct advies