starten  van taxibedrijf

 

Wenst u te starten als zelfstandig taxichauffeur en zoekt in dat verband naar relevante informatie?

Hieronder vindt u een overzicht van de beroepsspecifieke startersinfo.

Op deze pagina leest u: 

 • Wat is een taxidienst
 • Beroepsspecifieke voorwaarden/aandachtspunten
 • Dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (VVB)
 • Verzekeringen

Wat is een taxidienst?

Wat is een taxidienst? Een taxidienst is het bezoldigd vervoer van personen in een voertuig met een bestuurder met volgende kenmerken:

 • het voertuig is qua constructie en uitrusting geschikt voor het vervoer van maximaal negen personen, de bestuurder inbegrepen;
 • als het voertuig ingezet wordt als collectieve taxi, is dat per zitplaats;
 • het voertuig wordt ter beschikking gesteld op een bepaalde standplaats op de openbare weg of op een plek waarover de exploitant beschikt;
 • als het voertuig ingezet wordt als taxi, is dat in zijn geheel;
 • de klant bepaalt de bestemming.

Het verschilt van geregeld vervoer waarbij er sprake is van een vast traject en vaste haltes. Bij een taxidienst bepalen de klanten zelf de bestemming van de rit.  

Beroepsspecifieke voorwaarden/aandachtspunten

1° Vergunning

Voor het uitoefenen van het beroep van taxi, bent u verplicht in het bezit te zijn van een vergunning uitgevaardigd door de stad of gemeente waar u wenst te rijden. De vergunning is in principe geldig voor 5 jaar en is hernieuwbaar.

Het is tevens ook mogelijk een bestaande vergunning te wijzigen op het gebied van exploitatie van het taxidienst of op het gebied van tarieven van de taxidienst.

Voorwaarden voor de verkrijging van een vergunning

Voor het verkrijgen van een vergunning legt het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg samen met het besluit van 18 juli 2003 van de Vlaamse regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, volgende voorwaarden op.

Ten eerste zijn er een aantal voorwaarden met betrekking tot de taxidienst:

 • Het voertuig is op het gebied van uitrusting en constructie geschikt voor het vervoer van max. 9 personen (incl. bestuurder). Indien het vervoer 9 personen overtreft, hebben we te maken met ongeregeld vervoer, dat onder de bevoegdheid van de federale overheid valt;
 • het voertuig wordt in zijn geheel ingezet als taxi, tenzij het voertuig wordt ingezet als collectieve taxi, dan wordt deze ingezet per zitplaats;
 • het voertuig wordt beschikbaar gesteld op een bepaalde standplaats op de openbare weg of op een plek waarover de exploitant beschikt;
 • de klant bepaalt zelf de bestemming.

Met betrekking tot de persoon van de bestuurder moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn voor het verkrijgen van de vergunning.

 • De vergunning wordt enkel toegekend aan een natuurlijke persoon of aan een rechtspersoon die eigenaar is van de voertuigen of er over beschikt door middel van een contract van aankoop op afbetaling of door een leasingsovereenkomst;
 • de vergunning is in principe persoonlijk en onoverdraagbaar;
 • Er wordt in principe maar 1 vergunning afgeleverd per exploitant.

Procedure

De aanvraag tot een vergunning of de vraag naar wijziging van vergunning moet gericht worden aan de gemeente van de plaats van (toekomstige) exploitatie. De vergunning geldt dan ook enkel in deze gemeente/stad. Indien men een taxidienst in verschillende gemeentes of steden wil uitoefenen, zal men verschillende vergunningen moeten aanvragen.

Vervolgens controleert het College van Burgemeester en Schepenen het (blanco) strafblad van de exploitant, alsook zijn beroepsbekwaamheid en solvabiliteit. Een attest van bedrijfsbeheer blijft nog verplicht tot en met 1 september 2018, nadien wordt deze verplichting afgeschaft in Vlaanderen.

De vergunning wordt al dan niet binnen de 3 maanden afgeleverd of gemotiveerd afgewezen.

De gemeenteraad stelt de tarieven voor de taxidienst vast.

2° Nummerplaat

De voertuigen die in dienst van een taxibedrijf dienen in overeenstemming te zijn met de regeling rond de Europese Kentekenplaat. Een voertuig van een taxibedrijf wordt aangeduid door een TX-of TXL op de nummerplaat.  U kunt deze aanvragen bij het DIV (Directie Inschrijvingen van Voertuigen).

3° Taxameter

In de voertuigen moet een taxameter aanwezig zijn, waarop quasi alle cruciale informatie over de verrichtte ritten zal worden opgeslagen (bv identiteit exploitant, voertuig, datum,…), hierdoor zullen de tarieven (zoals bepaald door de gemeenteraad) van de rit bepaald worden.

4° Affichering

Een kopie van het keuringsbewijs en de groene (verzekerings)kaart van het betreffende voertuig moeten duidelijk leesbaar zijn voor de gebruikers van het taxivoertuig (m.u.v. een taximotor).

Geen verplicht bewijs van kennis van het bedrijfsbeheer

Sinds 1 september 2018 is het niet langer verplicht voor een ondernemer om een bewijs voor te kunnen leggen van kennis van het bedrijfsbeheer. Meer informatie hierover en ook met betrekking tot het opstarten van een onderneming in het algemeen, vindt u terug onder de “algemene startersinfo”. 

Dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (VVB)

De dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder verschilt van een gewone taxidienst. Het betreft een VVB indien het een bezoldigd vervoer betreft en aan volgende eisen voldoet:

 • VVB gebeurt met een voertuig voor ten hoogste 9 personen, inclusief de bestuurder
 • De terbeschikkingstelling duurt minimum 3 uur:
  • ofwel 1 rit
  • ofwel combinatie van ritten (bv afspraak met een bedrijf om regelmatig bezoekers op de luchthaven op te halen)
  • Voor de duurtijd wordt enkel de tijd in aanmerking genomen van de rit MET passagier
 • Er is een voorafgaandelijke registratie van de ritten op de zetel;
 • Er wordt vooraf een schriftelijke overeenkomst opgesteld en ondertekend. Dit wil zeggen net voor de rit begint. De overeenkomst is ook aanwezig gedurende de rit;
 • Het VVB-voertuig wordt als geheel verhuurd (dus niet per zitplaats, zoals bij een collectieve taxi).

Procedure

De vergunning voor een VVB-dienst moet aangevraagd worden in de gemeente of stad waar de uitbater van de VVB-dienst zijn exploitatiezetel heeft.

De VVB-vergunning geldt in tegenstelling tot de vergunning voor een taxidienst, voor heel Vlaanderen.

Combinatie: VVB-Vergunning en Taxidienstvergunning

Het is mogelijk om zowel een vergunning voor een VVB-dienst als een vergunning voor een taxidienst aan te vragen en beiden in het bezit te hebben.

verzekeringen

Als ondernemer is het soms verplicht of soms aangeraden bepaalde verzekeringen af te sluiten.

Als ondernemer bent u normaal gezien verplicht ten minste volgende verzekeringen af te sluiten:

 • Verzekering inzake beroepsaansprakelijkheid: dekking van schade van fouten met betrekking tot uw beroep;
 • Burgerlijke aansprakelijkheid: dekking van schade aan derden

Vanzelfsprekend heeft u er ook alle baat bij om de niet-verplichte verzekeringen naar aanleiding van uw opstart te onderschrijven of te laten aanpassen:

 • Brandverzekering (huurdersaansprakelijkheid, gebouw, inhoud, diefstal,..)
 • De aanpassing van uw autoverzekering aan het werkelijke gebruik (beroepsgebruik, al dan niet beperkt)
 • Machinebreuk- en/of elektronicaverzekering
 • Gewaarborgd inkomen en/of ongevallenverzekering
 • Vrij Aanvullend Pensioen voor zelfstandigen, pensioensparen, langetermijnsparen
 • Riziv-contract
 • …  (uw verzekeringsmakelaar weet raad)
Nog vragen?
Of graag een babbel over de financiële kant van de zaak?
Bel ons voor direct advies