Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/busimind/domains/startersadviseur.be/private_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 6044
Een schoonheidssalon starten | Startersadviseur.be

starten als schoonheids-specialist(e)

 

Wenst u te starten als zelfstandig schoonheidsspecialist(e) en zoekt in dat verband naar relevante informatie?

Hieronder vindt u een overzicht van de beroepsspecifieke startersinfo.

Op deze pagina leest u: 

 • Het beroep schoonheidsspecialist
 • Bijkomende voorwaarden/aandachtspunten
 • Verzekeringen

Het beroep schoonheidsspecialist

De taak van schoonheidsspecialist wordt gezien als : Het verzorgen van het menselijk lichaam, alleen om het uiterlijk van de mens in stand te houden of mooier te maken. Deze zorgen omvatten ook het epileren en de semi-permanente make-up.

Vallen hier niet onder:

 • het aanbrengen van permanente tatoeëring, en het wijzigen of verwijderen daarvan;
 • het piercen;
 • het versieren, verlengen of modelleren van teen- of vingernagels;
 • het plaatsen van kunstnagels;
 • het grimeren;
 • het verzorgen van het hoofdhaar;
 • de dentaaltechnische verzorging;
 • de voetverzorging;
 • het masseren.

Sinds 1 januari 2018 is een schoonheidsspecialist, gevestigd in het Vlaams Gewest, niet meer verplicht in het bezit te zijn van een vergunning van schoonheidsspecialist waarbij de beroepsbekwaamheid bewezen moet worden.

Daarenboven is het sinds 1 september 2018 ook niet langer verplicht een bewijs te kunnen geven van kennis van bedrijfsbeheer. Meer informatie hierover, alsook meer informatie met betrekking tot het opstarten van een onderneming in het algemeen, vindt u terug onder “algemene startersinfo”. 

 

bijkomende voorwaarden/aandachtspunten 

Om te mogen starten met uw schoonheidssalon moet u er zich eerst van vergewissen dat u over de nodige vergunningen beschikt. Hier vindt u een overzicht van de vergunningen die u in eerst instantie nodig zal hebben.

1° Omgevingsvergunning

Sinds 1 januari 2018 zijn de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning vervangen door 1 vergunning, nl. de omgevingsvergunning. Deze omgevingsvergunning bundelt bovenstaande vergunningen en wordt (online) aangevraagd bij het Omgevingsloket. Het omgevingsloket behandelt de aanvraag aan de hand van 1 openbaar onderzoek en 1 adviesronde.

De omgevingsvergunning:

 • Is van onbepaalde duur, dit in tegenstelling tot de vroegere milieuvergunning. Zo kunnen bedrijfsactiviteiten verder uitgeoefend worden zonder verhindering door een vervaldatum van de vergunning. Toch blijft inspraak van de burger en de bescherming van Mens en Milieu gewaarborgd.
 • De aanvraag van de omgevingsvergunning kan gedurende de procedure gewijzigd worden
 • Is niet steeds verplicht. De voorwaarden voor een al dan niet verplichte omgevingsvergunning hangen af van de gemeente of stad waar men de activiteit wenst uit te oefenen. Voor volgende activiteiten is het in het Vlaams Gewest verplicht een omgevingsvergunning aan te vragen:
  • Bouwen van een nieuwe woning of nieuw gebouw
  • Verkavelen van een grond
  • De exploitatie van hinderlijke bedrijfsactiviteiten van klasse 1 en 2. (*)
 • Sommige activiteiten moeten enkel gemeld worden of zijn vrijgesteld van een omgevingsvergunning.
 • Niet verplicht voor kleine werken, de mogelijkheid bestaat dat er wel een meldingsplicht geldt bij de gemeente of stad.

(*) Bedrijfsactiviteiten worden in verband met de omgevingsvergunning ingedeeld in 3 klassen. Klasse 1 en 2 zijn respectievelijk de meest hinderlijke activiteiten en minder hinderlijke activiteiten. Voor deze 2 klassen moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd, op enkele uitzonderingen na. Een omgevingsvergunning voor een bedrijf van klasse 1 wordt aangevraagd bij de deputatie van de provincie waar uw exploitatie zal plaatsvinden, de beslissing hierover valt binnen de 4,5 maanden. Een omgevingsvergunning voor een bedrijf van klasse 2 wordt aangevraagd bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar uw exploitatie zal plaatsvinden. De beslissing hierover valt binnen de 3,5 maanden. Behoort uw onderneming tot klasse 3, nl. de minst hinderlijke activiteiten dan moet er enkel melding worden gemaakt van de start van uw onderneming. 

De volledige lijst van bedrijfsactiviteiten behorende tot verschillende klassen is te raadplegen via volgende websites:

– indelingslijst: https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=701773

– VLAREM-wegwijzer: https://www.milieuinfo.be/wegwijzer/swf/wegwijzer-flow;jsessionid=B83FF776989E4AFF1991BA58B0C03AAB?execution=e1s1

Een milieuverplichting is niet verplicht voor elke zaak. Over het algemeen zijn het enkel de grotere zaken die verplicht zijn tot een milieuvergunning. De milieuverplichting hangt af van sommige toestellen of installaties in de zaak

2° Gemeentelijke vergunningen en reglementen

De meeste gemeenten hebben ook eigen reglementen ingevoerd en kan het mogelijk zijn dat u nog enkele vergunningen nodig heeft. U neemt dus best contact op met het gemeentebestuur voor de opening van uw zaak.

3° Auteurs-en nevenrechten

Billijke vergoeding

Indien in uw zaak muziek wordt gespeeld (CD, radio …) moet een

“billijke vergoeding” betaald worden voor de uitvoerende artiest en de uitvoerders.

De inning gebeurt door : Outsourcing Partners NV

Aan de hand van de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, wordt u automatisch uitgenodigd deze verplichte vergoeding te betalen. De jaarlijks verschuldigde bijdrage varieert van 61,04 EUR voor de ambachtelijke salons tot 84,77 EUR voor de professionele salons. (Excl. 6% BTW) 

SABAM
Sabam mag auteursrechten eisen op elk muziekwerk dat in het openbaar wordt gespeeld. Het bedrag van de auteursrechten is afhankelijk van een aantal factoren zoals de aard van de uitbating, de oppervlakte …

U kan een aanvraag doen via: https://www.sabam.be/pls/apex/f?p=60010:41:0::NO::P0_HDN_SESSION_LANG:nl-be

4° Reglementering zonnebank en zonnecentrum

In elk zonnecentrum moet een onthaalverantwoordelijke aangeduid worden, behalve in de

geautomatiseerde zonnecentra waar de besturing gebeurt via een magneetkaart die ervoor

zorgt dat minstens 48 uur verloopt tussen eerste en tweede sessie en minstens 24 tussen de volgende sessies. Deze onthaalverantwoordelijke moet een opleiding gevolgd hebben.

Voor meer informatie kan u terecht op de website van Syntra.

De centra moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de cellen moeten voldoende ruim zijn en voorzien van een deur die naar binnen opendraait;
 • in elke cel moeten een beschermende bril en reinigingsproducten ter beschikking zijn;
 • de zonnebank moet zich bij defect automatisch uitschakelen.
 • De toegang tot de zonnecentra is verboden voor minderjarigen onder de 15 jaar.
  Dit verbod moet duidelijk leesbaar aan de ingang uitgehangen worden.
 • In elk zonnecentrum moet een bord worden gehangen waarop de volgende informatie duidelijk wordt weergegeven: “Ultravioletstralen kunnen huidkanker veroorzaken en de ogen ernstig beschadigen. Het gebruik van een beschermende bril is verplicht. Bepaalde geneesmiddelen en cosmetica kunnen ongewenste huidreacties veroorzaken.Blootstelling aan kunstmatige ultravioletstralen is verboden voor minderjarigen beneden de leeftijd van 15 jaar, ten zeerste af te raden voor andere minderjarigen en zwangere vrouwen”.
 • Elke nieuwe klant moeten van de onthaalverantwoordelijke een tekst ontvangen waarin duidelijk gewaarschuwd wordt voor e gevaren van blootstelling aan ultravioletstralen, en de voorzorgsmaatregelen die mogen genomen worden.
 • De onthaalverantwoordelijke moet ook van elke nieuwe klant het huidtype bepalen, de specifieke risico’s toelichten, de zonnebank minstens dagelijks reinigen en de voorschriften naleven en toepassen.

5° Kwaliteitslabel voor hygiënische tatoo en piercing
Beroepsmensen die tatoos, piercings of micropigmentatie (permanente make-up) toebrengen kunnen het “Belgian Hygiene Quality Label” aanvragen indien ze zich houden aan een professionele code inzake hygiëne, deontologie en informatie.

verzekeringen

Als ondernemer is het soms verplicht of soms aangeraden bepaalde verzekeringen af te sluiten.

Als schoonheidsspecialist(e) bent u verplicht ten minste volgende verzekeringen af te sluiten:

 • Verzekering inzake beroepsaansprakelijkheid: dekking van schade van fouten met betrekking tot het beroep als schoonheidsspecialist(e)
 • Burgerlijke aansprakelijkheid: dekking van schade aan derden

Vanzelfsprekend heeft u er ook alle baat bij om de niet-verplichte verzekeringen naar aanleiding van uw opstart te onderschrijven of te laten aanpassen:

 • Brandverzekering (huurdersaansprakelijkheid, gebouw, inhoud, diefstal,..)
 • De aanpassing van uw autoverzekering aan het werkelijke gebruik (beroepsgebruik, al dan niet beperkt)
 • Machinebreuk- en/of elektronicaverzekering
 • Gewaarborgd inkomen en/of ongevallenverzekering
 • Vrij Aanvullend Pensioen voor zelfstandigen, pensioensparen, langetermijnsparen
 • Riziv-contract
 • …  (uw verzekeringsmakelaar weet raad)
Nog vragen?
Of graag een babbel over de financiële kant van de zaak?
Bel ons voor direct advies