starten als Kapsalon

 

Wenst u te starten als zelfstandig kapsalon en zoekt in dat verband naar relevante informatie?

Hieronder vindt u een overzicht van de beroepsspecifieke startersinfo.

Op deze pagina leest u: 

 • het beroep van kapper
 • beroepsspecifieke vestigingsvoorwaarden
 • verzekeringen

Het beroep van kapper

De kapperstaak wordt als volgt omschreven: Het verzorgen van het hoofdhaar, alleen om het uiterlijk van de mens in stand te houden of mooier te maken.

Sinds 1 januari 2018 is een kapper, gevestigd in het Vlaams Gewest, niet meer verplicht in het bezit te zijn van een vergunning van kapper waarbij de beroepsbekwaamheid bewezen moet worden.

Sinds 1 september is de verplichting om een  bewijs van kennis van bedrijfsbeheer voor te leggen, weggevallen voor ondernemingen in het Vlaams Gewest.

Naast de bijkomende voorwaarden voor het starten van een kapsalon, zijn er ook nog algemene voorwaarden voor het opstarten van een onderneming. Meer informatie hierover vindt u bij onze “algemene startersinfo”.

 

Beroepsspecifieke vestigingsvoorwaarden

Om te mogen starten met uw kapsalon moet u er zich eerst van vergewissen dat u over de nodige vergunningen beschikt. Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste vergunningen die u in eerst instantie nodig zal hebben.

1° Omgevingsvergunning

Sinds 1 januari 2018 zijn de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning vervangen door 1 vergunning, nl. de omgevingsvergunning. Deze omgevingsvergunning bundelt bovenstaande vergunningen en wordt (online) aangevraagd bij het Omgevingsloket. Het omgevingsloket behandelt de aanvraag aan de hand van 1 openbaar onderzoek en 1 adviesronde. 

De omgevingsvergunning: 

 • Is van onbepaalde duur, dit in tegenstelling tot de vroegere milieuvergunning. Zo kunnen bedrijfsactiviteiten verder uitgeoefend worden zonder verhindering door een vervaldatum van de vergunning. Toch blijft inspraak van de burger en de bescherming van Mens en Milieu gewaarborgd.
 • De aanvraag van de omgevingsvergunning kan gedurende de procedure gewijzigd worden
 • Is niet steeds verplicht. De voorwaarden voor een al dan niet verplichte omgevingsvergunning hangen af van de gemeente of stad waar men de activiteit wenst uit te oefenen.
  Voor volgende activiteiten is het in het Vlaams Gewest verplicht een omgevingsvergunning aan te vragen:
  • Bouwen van een nieuwe woning of nieuw gebouw
  • Verkavelen van een grond
  • De exploitatie van hinderlijke bedrijfsactiviteiten van klasse 1 en 2. (*)
 • Sommige activiteiten moeten enkel gemeld worden of zijn vrijgesteld van een omgevingsvergunning.
 • Niet verplicht voor kleine werken, de mogelijkheid bestaat dat er wel een meldingsplicht geldt bij de gemeente of stad. 

(*) Bedrijfsactiviteiten worden in verband met de omgevingsvergunning ingedeeld in 3 klassen. Klasse 1 en 2 zijn respectievelijk de meest hinderlijke activiteiten en minder hinderlijke activiteiten. Voor deze 2 klassen moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd, op enkele uitzonderingen na. Een omgevingsvergunning voor een bedrijf van klasse 1 wordt aangevraagd bij de deputatie van de provincie waar uw exploitatie zal plaatsvinden, de beslissing hierover valt binnen de 4,5 maanden. Een omgevingsvergunning voor een bedrijf van klasse 2 wordt aangevraagd bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar uw exploitatie zal plaatsvinden. De beslissing hierover valt binnen de 3,5 maanden. Behoort uw onderneming tot klasse 3, nl. de minst hinderlijke activiteiten dan moet er enkel melding worden gemaakt van de start van uw onderneming.  De volledige lijst van bedrijfsactiviteiten behorende tot verschillende klassen is te raadplegen via volgende websites: 

– indelingslijst: https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=701773

– VLAREM-wegwijzer: https://www.milieuinfo.be/wegwijzer/swf/wegwijzer-flow;jsessionid=B83FF776989E4AFF1991BA58B0C03AAB?execution=e1s1

Een milieuverplichting is niet verplicht voor elke zaak. Over het algemeen zijn het enkel de grotere zaken die verplicht zijn tot een milieuvergunning. De milieuverplichting hangt af van sommige toestellen of installaties in de zaak

2° Gemeentelijke vergunningen en reglementen

De meeste gemeenten hebben ook eigen reglementen ingevoerd en kan het mogelijk zijn dat u nog enkele vergunningen nodig heeft. U neemt dus best contact op met het gemeentebestuur voor de opening van uw zaak.

3° Auteurs-en nevenrechten

Billijke vergoeding

Indien in een kapsalon muziek wordt gespeeld (CD, radio …) moet een“billijke vergoeding” betaald worden voor de uitvoerende artiest en de uitvoerders.De inning gebeurt door : Outsourcing Partners NV

Aan de hand van de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, wordt u automatisch uitgenodigd deze verplichte vergoeding te betalen. De jaarlijks verschuldigde bijdrage varieert van 61,04 EUR voor de ambachtelijke salons tot 84,77 EUR voor de professionele salons. (Excl. 6% BTW)

SABAM

Sabam mag auteursrechten eisen op elk muziekwerk dat in het openbaar wordt gespeeld. Het bedrag van de auteursrechten is afhankelijk van een aantal factoren zoals de aard van de uitbating, de oppervlakte …
U kan een aanvraag doen via: https://www.sabam.be/pls/apex/f?p=60010:41:0::NO::P0_HDN_SESSION_LANG:nl-be

 

verzekeringen

Als ondernemer is het soms verplicht of soms aangeraden bepaalde verzekeringen af te sluiten.

 

Vanzelfsprekend heeft u er ook alle baat bij om de niet-verplichte verzekeringen naar aanleiding van uw opstart te onderschrijven of te laten aanpassen:

 • Brandverzekering (huurdersaansprakelijkheid, gebouw, inhoud, diefstal,..)
 • De aanpassing van uw autoverzekering aan het werkelijke gebruik (beroepsgebruik, al dan niet beperkt)
 • Machinebreuk- en/of elektronicaverzekering
 • Gewaarborgd inkomen en/of ongevallenverzekering
 • Vrij Aanvullend Pensioen voor zelfstandigen, pensioensparen, langetermijnsparen
 • Riziv-contract
 • …  (uw verzekeringsmakelaar weet raad)
Nog vragen?
Of graag een babbel over de financiële kant van de zaak?
Bel ons voor direct advies